Hey You! Create a New Account OR
Close

Gjuhë dhe letërsi - Pjesa e 11

Rate This Game 0 Ratings
  1. One Star
  2. Two Stars
  3. Three Stars
  4. Four Stars
  5. Five Stars

Developed By: rapitful

Category: Education

Tags: en kuize nga gjuha dhe letersia shqipe letersia botërore teste gjuhë shqipe teste kuize shqip matura teste shkarko teste online kuize nga gjuha dhe letersia e huaj provime kuize matura online shqip

Description

Ky është një kuiz nga Gjuha dhe Letërsia shqipe dhe e huaj. Kjo është pjesa e njëmbëdhjetë e këtij kuizi dhe përmban 10 pyetje ku secila pyetje ka 4 opcione ku vetëm njëri opcion është i saktë. Pra testoni veten se sa dini rreth gjuhës dhe letërsisë shqipe dhe të huaj. This is a quiz from Albanian Language and Literature and foreign. This is the eleventh part of this quiz contains 10 questions and each question has four options with only one option is correct. So test yourself how much you know about the Albanian language and literature and foreign.

Your Browser is really Old. Please Update it or download one of the following:

mg analytics